تماس با ما

تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، صندوق پستی: 13185-1684
سازمان نقشه‌برداری کشور
اداره‌کل ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی

تلفن: 66071098-021
دورنگار: 66071168-021

پست الکترونیکی: rsaadat@ut.ac.ir